UnknownUnicorn23499361

Cách tìm điểm vào lệnh và chốt lời tối ưu

Đào tạo
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Bạn chưa biết cách ách tìm điểm vào lệnh và chốt lời tối ưu?

Trong post này, tôi sẽ giới thiệu một cách đơn giản để tìm điểm vào lệnh (Entry) và các điểm chốt lời (Take Profit) tối ưu.
Đây là cách của Michael J. Huddleston hay được biết tới với Inner Man Circle.
Bạn có thể tìm hiểu thêm với từ khoá trên.

Các điểm Entry dùng công cụ Fibonacci Retracement trong hình:
0.5
0.62
0.705
0.719

Các mức Take Profit gồm:
1
-27
-62
-2 (Symmentrical Swing)

Bạn nên tìm hiểu thêm để dùng hiệu quả khi giao dịch!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.