LMT911

TÍCH LŨY ĐỦ - BIẾN ĐỘNG CUỐI CÙNG CHO HÀNH TRÌNH 25K - 2020

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- BƯỚC SÓNG TEST LẠI XH GIẢM CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2019
Tích lũy đủ - Thời điểm tới - Mọi phá vỡ đều có thể sảy ra !
1. Biến động rất mạnh - Khả năng cao test tới 4k700 - Thị trường chuyển hướng tang
2. Thị trường Phá vỡ bế tắc - Tăng vượt đỉnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.