LMT911

TÍCH LŨY ĐỦ - BIẾN ĐỘNG CUỐI CÙNG CHO HÀNH TRÌNH 25K - 2020

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- BƯỚC SÓNG TEST LẠI XH GIẢM CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2019
Tích lũy đủ - Thời điểm tới - Mọi phá vỡ đều có thể sảy ra !
1. Biến động rất mạnh - Khả năng cao test tới 4k700 - Thị trường chuyển hướng tang
2. Thị trường Phá vỡ bế tắc - Tăng vượt đỉnh