COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC điều chỉnh về vùng 65500USD sẽ có sóng tăng . Chờ tín hiệu rõ ràng tại vùng trên