tranhoang2th

BTCUSD sell limit như hình

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hôm qua ta có 1 lệnh sell hòa vốn.
Hôm nay tiếp tục có điểm vào ta tiếp tục canh bán xuống tiếp thôi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.