Nobody21

Kịch bản BTCUSD ngắn hạn.

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Kịch bản BTCUSD ngắn hạn theo sóng Elliott . Giá sẽ lên điều chỉnh rồi về vùng 8k3.