tradingpro2012

BTCUSD sẽ lên trong nghi ngờ, số đông sẽ tiếp tục lỡ tàu ???

Giá lên
tradingpro2012 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hiện tại Chart BTCUSD đang có khá nhiều chỉ báo quan trọng báo hiệu vùng đáy, có thể BTCUSD sẽ trì hoãn một vài phiên ở vùng giá 9k3+/- trước khi tăng tốc trở lại đường đua với mục tiêu 11kx.
Chiến lược : Long 9k3+/- . Stoploss 8k8 . Take profit : 10k6 - 11k3
Bình luận:
Lần thứ 5 bắt đáy 9kx thành công, BTC lần thứ 5 cho AE mua 8k lỡ tàu🙂

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.