Bruce_Le

Sóng BTC dự kiến đến đầu tháng 10/2018

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sóng BTC dự kiến đến đầu tháng 10/2018

1. Khung W1, giá sau khi test lại đường BB giữa nhưng không vượt qua được và quay đầu giảm trở lại + RSI<50 nên giá có xu hướng tiếp tục giảm về test lại và ít nhất chạm đường BB dưới để tích luỹ thêm lực ở khu vực giá 5k1 - 5k. Dự kiến giá sẽ chạm BB dưới vào khoảng thời gian từ 15-17/09.
2. Khung D1, giá sau khi chạm đường MA nhưng không vượt qua được nên có xu hướng giảm phân kỳ tiếp ra xa đường MA. Sóng giảm này có xu hướng đi theo mô hình 5 sóng elliot giảm và giá hiện tại đang nằm ở sóng số 3. Sóng số 3 này dự kiến hoàn tất vào ngày 31/08 đến 02/09. Sóng 4 sẽ tăng khoảng từ 8% đến 12%.
3. Khung W1, dự kiến giá sau khi test xong BB dưới ở kv giá 5k1-5k thì sẽ quay đầu tăng trở lại để test lại đường BB giữa vào đầu tháng 10/2018 ở vùng giá 7k - 7k7. Nếu vượt qua được ngưỡng 7k7 - 8k thì khả năng BTC sẽ đi xa hơn vào những tháng cuối năm 2018 và đầu năm 2019.

Bruce Le

Bruce Lee
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.