TraderTop-net

Bitcoin 19/08 - Tàu có về bến tiếp? Bến nào có thể lên tàu?

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Rạng sáng hôm nay không có sự sung sướng nào cho các crypto trader khi mà chẳng có cú pump nào diễn ra cả. Tuy nhiên, kế hoạch chúng ta vạch ra hôm qua đã tạm chính xác. Tiếp theo là gì?

Đầu tiên, có thể thấy cú quay đầu của bitcoin ngắn hạn được tạo bởi mô hình 3 lần đẩy lên liên tục 123. Đây là điều hay xảy ra sau 1 cái trend dài. Mô hình nến cặp ở điểm 3 là Bearish Engulfing , cho thấy đà đảo chiều từ tăng sang giảm khá mạnh. Tạm thời trước mắt, vùng quanh 7k5 - 7k6 này đang có đội gấu ở trên đó.

Hôm qua chúng ta có nói về cái ga lưu động là đường tâm của Keltner Channel. Phân tích dữ liệu vài lần gần đây cho thấy khả năng bitcoin sẽ bật lên từ ga lưu động này, và kết quả rạng sáng nay là chính xác. Bitcoin giảm xuống vùng 7230, chạm vào tâm này rồi nảy lên đến 7400. Bóng nến dưới dài của nến giảm này cho thấy lực mua khá khá ở dưới. Tạm thời vùng này được chọn là ga lên cho anh em bò hôm nay nhé. Cụ thể là quanh 7180 - 7230. Ga ngon nằm ở dưới 6800 - 70 lận, nhưng nó xa quá nên thôi kệ đi, tính sau.

Chúc buôn làng crypto hôm nay được mùa

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.