VuDucThanhLong

BITCOIN VÀ CHIẾN LƯỢC GIÁ 3 NGÀY 17,18,19

VuDucThanhLong Premium Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC /USD-Coinbase-15M
.
BTC cho đến nay đã có những diễn biến vô cùng tích cực
Tuy nhiên để khẳng định 1 xu hướng tăng mới hay giảm tiếp thì Long cần thêm 1 chút tín hiệu nho nhỏ nữa sẽ được trình bày dưới đây
Tại thời điểm hiện tại chúng ta gần như đã nắm chắc target giá 6854-6938$ trong tay
-Và để xác định 1 xu hướng tăng mới, BTC cần 1 sự đột phá về giá và break kênh giá tại điểm 6938 này. Sau đó là target giá 7393$ và 7676$.
.
-Còn trường hợp ngược lại khi va chạm với vùng 6938 và nảy lại thì BTC có tỷ lệ cao sẽ tiếp tục xu hướng giảm trước đó và hướng tới 3 vùng target: 5900. 5600 và 5300
.
Nhớ follow tác giả để được đọc những nhận định về bitcoin với lịch xuất bản 3 ngày 1 ấn phẩm :3 :3

Bình luận:
Như vậy là với cách đi sóng hiện tại của BTC, target trong 3 ngày 17,18,19 đạt 6854 sẽ hơi khó!
Tuy nhiên, mình vẫn sẽ giữ mốc target này trong những ngày tiếp theo

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.