mautd

BTC - Chart 4D

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- RSI < 45 và cắm đầu
- MACD bắt đầu phân kỳ
- Dã chạm vào đường tâm của BB và đang hướng về đường biên bên dưới

=> BTC đang trong downtrend, mức hỗ trợ tiếp theo là 6k9 - 5k8 - 3k6.