NguyenNgoc96

BTC chạm đáy 6k và bắt đầu hồi phục?

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau nhiều lần phá đáy thì BTC đã về đến 6k. Đây là vùng hỗ trợ rất mạnh, cộng với ris rất thấp, volume tăng cao. Có thể đây là một mốc hợp lý để BTC hồi phục. Với lực mua như vậy kịch bản xấu nhất là btc về 5k rồi bật lên mạnh.
Bình luận: Sau 15 tăng từ 6000 lên 11700, dự kiến BTC sẽ có một đợt điều chỉnh mạnh về vùng 9200 hoặc sâu hơn về vùng 8200 để lấy đà tăng tiếp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.