tradingpro2012

BTCUSD DẤU HIỆU TẠO 2 ĐỈNH, CHỐT LONG MỞ SHORT 8K3+/-

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nhìn trên chart H4 chúng ta có thể dễ dàng nhận ra các tín hiệu kỹ thuật đã chuyển sang trạng thái báo giảm với BTCUSD , đồ thị nến cũng đã có dấu hiệu tạo mô hình 2 đỉnh các chỉ báo kỹ thuật MACD và RSI đều cho tín hiệu giảm giá. Trên chart Daily chúng ta thấy đường giá đã tiến rất sâu vào vùng quá mua một nhịp điều chỉnh 15% -20% với BTC trong 1,2 tuần tới là cần thiết trước khi thiết lập được vùng giá cân bằng .Quan điểm các nhân tôi đưa ra thời điểm này nên chốt lời hết lệnh long, canh short nếu giá lên lại 8k3+/- dừng lỗ 8k6 chốt lời 6k8 .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.