ModernDow

Xu hướng BTC/USD ngày 25/11/2018

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Xu Hướng giảm vẫn chiếm ưu thế và chưa có dấu hiệu dừng lại
Kịch bản 1: Tiến về vùng 3K5 và hồi phục
Kịch bản 2: Tiếp tục xu hướng giảm và tiến về vùng giá 2k5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.