BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Xu hướng tích lũy khá lâu, có thể hiện tại niềm tin vào bitcoin đã giảm đi khá nhiều để chuyển sang các đồng coin khác...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.