mayquanxi

BTC vẫn trong xu hướng giảm chưa kết thúc

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Có thể btc sẽ tiếp tục xuống vùng hỗ trợ dưới 3000 đễ tìm hỗ trợ mạnh hơn tạo mô hình đầu và vài trong thời gian dài trước xu hướng mới.