plorida275

BTC 4H updated 15.07.2018

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC hôm nay sẽ có biến
Dự sẽ pump lên 6k5-6k7
mọi người canh thoát hàng đợi buy back
Bình luận: Done target
chốt đợi Chỉnh