plorida275

BTC 4H updated 15.07.2018

Giá lên
plorida275 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC hôm nay sẽ có biến
Dự sẽ pump lên 6k5-6k7
mọi người canh thoát hàng đợi buy back
Bình luận:
Done target
chốt đợi Chỉnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.