notvit

chart btc 4h mô hình adam eva ?

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
btc có thể sẽ test về 9k9 và lên 11k6 > 11k8 , long 9k9 stoplos 9k7

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.