ductin

BTC ĐI LÊN NGẮN HẠN, TRANH THỦ MUA TỚI 8K2 CHỐT LỜI NHẸ.

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
ĐÚNG NHƯ DỰ ĐOÁN NGÀY 29-03 BTC ĐÃ XUỐNG THÊM 2 CÂY NẾN ĐỎ VÀ BẮT ĐẦU ĐIỀU CHỈNH BẰNG 1 CÂY NẾN XANH.
KỊCH BẢN TIẾP THEO:
1/ BTC SẼ TIẾP TỤC QUAY ĐẦU XUỐNG THÊM 2 CÂY NẾN ĐỎ TRONG 2 NGÀY TIẾP THEO
2/ BTC NGÀY 4/1 SẼ SIDEWAY SAU ĐÓ CHÌM NỔI THEO TREND LÊN, NẾU SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG Ở MỨC KHOẢNG 60% THÌ BTC SẼ HƯỚNG TỚI MỐC 10K$ VÀ NẾU RSI CÒN TĂNG THÌ SẼ HƯỚNG ĐẾN MỐC 12K$ ĐỂ PHÁ VỠ DOWN TREND ĐỒNG THỜI BỨC PHÁ TỚI THÁNG 9-11.
THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM NAY ĐÃ BỨC QUA ĐƯỢC KHUNG QUÁ BÁN, NHÓM MUA ĐÃ BẮT ĐẦU ĐẨY GIÁ LÊN, MUA TẠI THỜI ĐIỂM NÀY CHỜ CHỐT LỜI Ở MỨC 8K2$ SAU ĐÓ TIẾP TỤC QUAN SÁT THỊ TRƯỜNG.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.