mautd

BTC - Chart 4H

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- RSI đang trong uptrend
- Stoch đang ngóc đầu và tiến vào vùng quá mua
- MACD đang trong update và phân tách
- ADX chỉ số là 28 và đang ngóc đầu

=> Uptrend là rất mạnh, mức kháng cự tiếp theo là 11k7
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.