dinhchien

BTCUSD - Tín hiệu giảm Supertrend & Keltner 17/12/2021

Giá xuống
INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Supertrend 4 giờ: Giảm.
- Lower Low - Lower High khung 1 giờ.
- Bán (Sell) khi giá từ cắt xuống Upper 1.