manhchien94

BUY BTC

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Chiến lược sử dụng : Dao găm
Lệnh : BUY
Thời điểm quan sát : 12h 18/03/2022
Hạn hiệu lực : Trong ngày

Lý do vào lệnh :
Mô hình đáp ứng được 3 nguyên tắc + 3 điều kiện thiết lập mô hình dao găm để sử dụng kiếm tiền nhanh trên H1 - H4
Mở cửa buổi sáng cho 2 nến giảm(tín hiệu và xác nhận của phe sell)

Cách thức vào lệnh :
Vốn : Sử dụng 3% vốn
Số lệnh : Chia làm 3 lệnh nhỏ

Dừng lỗ và chốt lời như hình .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.