notvit

btc giảm về 7100 ?

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
đo fibo 1.618 thì về 7k8 7k6 , vẽ 2 đỉnh thì về 7k1 , BB tuần thì 7k8 , BB tháng thì 7k2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.