UnknownUnicorn28720704

BTCUSD ĐANG QUAY LẠI 68000$

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Một dòng tiền lớn từ Trung Quốc đã tham gia từ hôm qua đẩy thanh khoản lên cao hơn, sẽ tạo đà tăng lên mốc 68000$ trong những ngày tới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.