GameonVentures

BTC/USD - H1 - Xuất hiện xu hướng hiệu chỉnh

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Như biểu đồ bạn có thể thấy BTC đang ở mức FE 141.4 và đang có xu hướng hướng về FE 161.8 với mức giá 7799 USD trên sàn giao dịch Bitfinex

Cập nhật hiện tại:
- Volume đang giảm phân kỳ với xu hướng BTC tăng
- STC đang ở đỉnh

Với mức Fib hiện tại chúng ta cùng chờ nhịp cuối BTC tạo 2 đỉnh ở 7585 $ hay tiến lên 7799 $ rồi hiệu chỉnh

Với tôi hiện tại là điểm TP khá tốt ở vùng 75xx, tôi sẽ xem xét bán dần khu vực này

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures