ThinhDinhManh

BTC Hình thành chân sóng elliot

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chu kỳ giảm của BTC chưa kết thúc, sau đợt giảm này, btc sẽ đc tái tạo sóng mới, đi vào chu kỳ tăng sóng lớn bắt nhịp lại đỉnh 20k