Heliosvn

BTCUSD - Lại chờ mốc 71xx - 72xx với tín hiệu từ RSI

Giá lên
Heliosvn Pro+ Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Với cú bật phá tam giác giá tại 6620 lúc sáng nay, BTC nhanh chóng đạt mốc 6741 với các lệnh stopbuy. Và thường sau các lệnh stopbuy giá sẽ bị đổ 1 cách cũng nhanh không kém :D.
Tuy nhiên 1 tín hiệu rất tích cực đến từ RSI D2 và RSI D4.
*Nếu giá không đi đúng kỳ vọng, lệnh stoploss mình sẽ cập nhật thủ công ở dưới bài này trong thời gian tới.

***Các phân tích trên được sử dụng để tham khảo. Mọi quyết định mua hoặc bán phụ thuộc chính vào cách chơi và chiến lược của các bạn ***

Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
72xx đã done ;)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.