BLOGFOREXVIET

BTCUSD đang trong mô hình cờ gấu giảm giá

Giá xuống
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Ở khung H4 cho thấy BTC đang di chuyển trong mô hình cờ gấu, đây là mô hình giảm giá. hình vuông mình đã vẽ sẵn đó là phạm vi giá
Mô hình này nên được chú ý ở phe bán.
* Nếu giá vượt lên kênh phía trên đừng theo phe nào hết vì nó không rỏ ràng
* Nếu giá vượt qua kênh dưới với 1 cây nến lớn hãy căn nhắc vào lệnh hoặc chờ pullback trở lại kênh dưới.
* SL 1 nằm trên đỉnh cây nến giảm trong đã phá mô hình, SL 2 nằm trên đỉnh mô hình ( hình vuông )
* TP1 và TP2 là mục tiêu lợi nhuận lý tưởng mình đã đánh dấu sẵn .
>>> Pullback sẽ an toàn hơn nhưng bạn nên nhớ không phải lúc nào cũng có pullback.
>>> Đây là setup để bạn tham khảo trước khi vào lệnh, nếu bạn muốn trao đổi hãy để lại bình luận phía dưới.
Nếu thích hãy cho mình 1 like
Giao dịch đang hoạt động:
giá đang tìm đến kênh dưới
Giao dịch đang hoạt động:
Giá đạt TP1 luôn rồi
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.