NgocHaiPearlie

BITCOIN - Canh sell theo mô hình ?

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Có thể canh sell và nhớ dừng lỗ.