tradafx

BTC tiếp cận ngưỡng giá quan trọng

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc xu hướng tăng.
Động lực tăng đang giảm dần khi giá tiếp cận ngưỡng kháng cự quan trọng tại mức 50000.
Với trường hợp tăng giá thì cần một động thái rõ ràng cũng như xác nhận quan trọng để tránh trường hợp phá vỡ giả vì động lực tăng hiện tại đang rất yếu.
Khả năng cao giá vẫn sẽ tiếp tục di chuyển Sideway trong ngưỡng 46000 đến 49000.
Tại đây chờ các tín hiệu bán xuống ngưỡng hỗ trợ 46000 cho đến khi có động thái phá vỡ và xác nhận rõ ràng.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.