Trader-Viet

Phân tích Crypto đầu ngày 12/09 - Chuyển biến theo hướng xấu

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Bitcoin phá xuống khỏi Tam Giác Cân và đi thẳng xuống vùng đáy trước đó, trước khi nhận được lực hỗ trợ quanh 6120 - 70 và bật nhẹ trở lại lên 6300 như hiện nay. Gấu đã tạm thắng trong trận chiến phá Tam giác, nhưng chiến thắng chưa áp đảo lắm.

Biến chuyển về mặt mô hình đang biến mô hình Tam Giác Cân trở thành Tam Giác Giảm - Descending Triangle . Dấu hiệu của mô hình này là đỉnh thấp dần xuống và đáy thì đi ngang. Mô hình này nghiêng nhiều về giảm hơn tăng và thường nó đóng vai trò là giai đoạn nghỉ trong 1 xu hướng giảm. Điều này có nghĩa nếu bitcoin phá xuống 6100, nó sẽ kích hoạt giai đoạn giảm giá tiếp diễn, và mục tiêu giá trước mắt có thể về 5700.

Chiến lược hôm nay của tôi nghiêng hơn về giảm do sự chuyển biến xấu của mô hình này. Anh em có thể đợi bán từ trên xuống cho hôm nay là đẹp.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗞𝗜𝗘̂𝗠 𝗛𝗢̣𝗖 𝗚𝗜𝗔̉ 𝗖𝗠𝗧: cutt.ly/fibonacci
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗩𝗶𝗲𝘁: traderviet.com/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.