ThaiLiu

BTCUSD Ngắn hạn

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đợi về 8k700 mua cho chăc chắn !!! :|
Bình luận: ghi nhầm 7k800 !!!