BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sell 9500
Giao dịch được đóng thủ công: Đóng lệnh tại giá mua 9500