A_Luan26

Bitcoin tiếp tục tạm dừng lấy hơi

FTX:BTCUSD   Bitcoin
Sau cú tăng giá ngày hôm qua,trên khung H4 thì BTC có dấu hiệu dừng lại để bắt đầu tích lũy để chuẩn bị 1 cú Break mới.

Chờ Buy ở các vùng 43k , 41k và 40k sau cú tích lũy động lượng này để chờ cú nổ mới.

(Chưa nên Buy hoặc Sell trong khi chưa có cú bùng nổ từ thị trường)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.