NgocHaiPearlie

BTCUSD - Kỳ vọng giảm ngắn hạn.

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sell ngắn hạn theo hình vẽ, kỳ vọng giảm lại.
Bình luận: Đang xác nhận mô hình 2 đỉnh, hướng đến mục tiêu 9000 - 6000 -dưới 4000
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.