HOAIGOLD

CHIẾN LƯỢC SELL VÀNG DẦU , BUY BTCUSD VÀ CỔ PHIẾU

Giá lên
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
btcusd như kì vọng tạo trap ở khung daily , như dự báo trước đó để có 1 cú pump mạnh .
anh em chưa bắt được trap râu nến ở khung daily có thể bắt đầu buy rải lệnh , kì vọng 50k đến 52k truong có pump này

✅ SDT liên hệ để có kèo tốt hơn : 0397008712
✅ zalo tham khảo kèo : https://zalo.me/g/ylmjhk784
✅ youtube phân tích từng tuần : https://www.youtube.com/channel/UCjZzxLbQnS9lvzPBm8WyOlw
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.