blackbean_am

9k-9k5 là cơ hội để Altcoin bay

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Một mô hình y xì cuối năm 2017, chúng ta cùng đợi vùng fibo 50 của sóng lên lần này. Hi vọng Altcoin sẽ bay tứ tung tại giá 9k-9k5. Các bạn chờ xem nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.