anhnd1

BTCUSD - Thử bắt đáy H1

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cú đổ rất mạnh đêm ngày 14/11/2018 đã khiến BTC vỡ đáy 2018
Canh bắt ăn sóng hồi về 5k8-5k9
SL: 5379
Đóng lệnh: dừng lỗ