Apolong

Thị trường là sự lặp đi lặp lại

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Góc nhìn nhận cá nhân, đây là đợt thanh lọc thị trường lần cuối.