BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Phân tích BTC 22/11/2021
BTC đang đi trong phiên điều chỉnh lên vùng 62k. Tại đó, rất có thể còn 1 phiên điều chỉnh nữa xuống vùng 54k để kết thúc sóng ABC phiên d1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.