RonalDat

BTC - Chiều hướng tích cực ở khung 1h

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đăng lại vì nãy vi phạm nguyên tắc chung.
Với một số thông tin không tốt về BTC ngày hqa của quỹ ETF . BTC đã dump về vùng 62xx với lực không mạnh và hứng lên ngay. Trong khung 1h này tôi cảm thấy còn 1 nhịp tăng nữa để retest lại vùng 66xx đã từng chạm tới. Cùng quan sát nhé.