RonalDat

BTC - Chiều hướng tích cực ở khung 1h

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đăng lại vì nãy vi phạm nguyên tắc chung.
Với một số thông tin không tốt về BTC ngày hqa của quỹ ETF . BTC đã dump về vùng 62xx với lực không mạnh và hứng lên ngay. Trong khung 1h này tôi cảm thấy còn 1 nhịp tăng nữa để retest lại vùng 66xx đã từng chạm tới. Cùng quan sát nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.