LinhNami

Bitcoin có thể tăng mạnh lên 10257 trong ngày

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá Bitcoin đang đi quanh mức cản 9786 và có khả năng sẽ phá vỡ mức cản này để tiệm cận mức cản mạnh tại 10108

[Theo MACD , giá có thể sẽ đi lên thêm trước khi rơi xuống kết thúc sóng Elliott ]
[Alligator vẫn cho thấy dấu hiệu tăng mạnh]
=> Bitcoin có thể đi lên mức 10257 trước khi giảm xuống 8895 trong mấy ngày tới trước khi đợt sóng hồi Elliott hình thành

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.