mautd

BTC - Chart 12H

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Chúng ta đang kỳ vọng 1 đợt điều chỉnh lớn. Trên các chart lớn đã bắt đầu cho chúng ta tín hiệu đảo chiều. Và giờ chúng ta có thể bắt đầu Short dần với số lượng nhỏ.