mautd

BTC - Chart 12H

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Chúng ta đang kỳ vọng 1 đợt điều chỉnh lớn. Trên các chart lớn đã bắt đầu cho chúng ta tín hiệu đảo chiều. Và giờ chúng ta có thể bắt đầu Short dần với số lượng nhỏ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.