tradingpro2012

KHI BTCUSD ĐÓNG CỬA TUẦN PUMP 4100 MỞ RA TREND TĂNG THẦN THÁNH

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đã 15 tuần liên tiếp BTCUSD tích lũy trong biên độ hẹp (3,2k - 4,2k) với việc đóng cửa tuần cao nhất quanh 4100.Việc BTCUSD tích lũy bình yên một cách đáng ngờ khiến chúng ta có thể liên tưởng đến chuỗi 20 tuần liên tiếp BTCUSD đóng cửa trên 6130 trước khi có một cú Pump Dump thần thánh đẩy BTCUSD mất 50% giá về đáy 3130. Hiện nay tình thế có vẻ khá tương đồng nhưng kịch bản có thể đảo ngược với lần tích trước đó khi BTCUSD được hỗ trợ bởi MA200 đã liên tiếp tạo được đáy sau cao hơn đáy trước, đường giá liên tục áp sát điểm Pump Dump.Tôi đang chờ đợi 1 tuần bùng nổ khối lượng (tăng 50% trở lên) so với tuần trước đó kéo giá đóng cửa tuần BTCUSD đóng cửa vượt 4150 để xác định dòng tiền lớn chính thức tham gia vào trend tăng mạnh của BTCUSD .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.