DungXuan

BTC sắp tới

DungXuan Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC có thể sẽ đi đến các vùng như hình
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Vì tên lửa IRAN và dịch Corona đã làm cho btc đảo chiều
Hoàn thành target
Giao dịch được đóng thủ công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.