tuanle16

Cơ hội mua BTC 25/04

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đây là quan điểm cá nhân của mình: trong đêm nay hoặc 1-2 ngày BTC sẽ lên mốc 9k7-9k9.
Ngoài xem biểu đồ BTC , mình xem xu hướng của tất cả các allcoin thì allcoin sẽ có xu hướng xuống nên mình thấy BTC sẽ đi lên 1 đường tới mộc 9k7-9k9.
Mình xem xu hướng thì 10 lần thì sai 1 lần.
Mình cũng nhắc lại đây là quan điểm cá nhân nhé ^_^.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.