chanhdoan0909

DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG BITCOIN TRONG TUẦN TỚI.

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau khi quay về vùng 7K5 thì hiện tại giá đang có dấu hiệu quay đầu thể hiện ở cụm màu xanh. Rất có thể trong tuần tuần giá sẽ tăng trở lại theo sóng hồi . Có thể mua ngay bâu giờ hoặc chờ giá test về mốc hỗ trợ mua vào sẽ chắc chắn hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.