LeTrongHoaiNam

Bitcoin, cái nhìn thoáng qua của thị trường tiền số

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tất cả trên biểu đồ, anh em thoải mái xem.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.