langaking

Mua BTC

Giá lên
langaking Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mua BTC cho mục tiêu 43000
BTC tạo đáy thành công khung H1, mua lên 41900 cho mục tiêu 43, dừng lỗ 41,500!
Bình luận:
Dính buy limit 41900
Bình luận:
Dính sl 41500
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.