BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mua BTC cho mục tiêu 43000
BTC tạo đáy thành công khung H1, mua lên 41900 cho mục tiêu 43, dừng lỗ 41,500!
Bình luận: Dính buy limit 41900
Bình luận: Dính sl 41500