HuynhSang-Forex

BITCOIN - Xu hướng GIẢM xác nhận khi giá phá $47.000

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Một xíu về BTC cho những bạn còn đang HOLD dài hạn. Trước đây mình đã có cảnh báo mọi người rồi. Mục tiêu 50.000 Đang là vùng kháng cự mạnh của BTC trước đó. Khi giá chạm 50.000 hiện tại đang có phản ứng rất mạnh tại vùng này và lực GIẢM đã bắt đầu xuất hiện.
Tuy nhiên xu hướng Tăng vẫn chưa bị phá, lực hồi vẫn đang tiếp diễn nên chúng ta cần theo dõi vùng 49k-50k này. Giá không phá được đỉnh và tạo đỉnh thấp hơn đó chính là tín hiệu để chúng ta out hết toàn bộ lệnh BUY BTC ra ngay nhé.
Nếu Giá phá được đỉnh này thì chúng ta mới kì vọng lên tiếp những vùng 53-55k .
Nếu Giá phá vỡ vùng 47K trước thì đó là tín hiệu GIẢM đó nhé.
GOODLUCK

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.