EricGoldHunter

Plan BtcUsd đến cuối tháng

Giá xuống
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- BtcUsd M15 xuất hiện mô hình nêm tăng trong xu hướng tăng, giá hiện tại đang ở entry cho vị thế Sell xuống
Sell 21k2 SL 21k7 TP 20k5
- BtcUsd H4 , giá đã test 21k6 mô hình 2 đỉnh, ở khung giờ tạo trend 14h30, M15 đảo chiều
Trong nhóm kèo của mình đã cho Sell ở 21k6 SL 21k9 TP1 19k8 TP2 17k8
** Vào nhóm nhận kèo xem lịch sử để kiểm chứng nhé.
>> Tất cả đều ủng hộ, đủ để cho chúng ta thiết lập 1 lệnh Sell x2 - x3 Volum
Chúc mọi người giao dịch thành công

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.